Category Archives: Dịch vụ

Giải Pháp Xây Dựng Nhà Máy Sản Xuất

I. Hệ thống Dây chuyền sản xuất phân bón hữu cơ dạng hạt 01. Sàn thao tác: Sắt U100, V50, sàn lợp ván thông dày 200mm, diện tích sàn 6m2, Phểu hứng liệu bằng sắt dày 3mm sơn epoxy 2 lớp 02. Băng tải dẫn liệu vào Thùng trộn bột: Khung sườn bằng sắt U140 […]