PHÂN BÓN HÒA TAN (SOLUBLE FERTILIZER)

U.S.FISH HYDROLYSATE

Một nguồn giàu axit amin và protein, có nguồn gốc từ cá nước ngọt.

U.S.Fish Hydrolysate là một nguồn nitơ hữu cơ tuyệt vời và các axit amin, các khối cấu tạo của protein. Một loại phân bón đa dụng tuyệt vời và lý tưởng để thúc đẩy tăng trưởng.